Het is tijd voor Ubuntu

Het tijdperk van de Nederlandse missionarissen loopt op een eind, maar juist in deze tijd komen de mensen in ontwikkelingslanden dichterbij dan ooit. Vliegend, zappend en chattend overbruggen we elke afstand. Wat betekent Ubuntu? Jong en oud leggen op allerlei manieren contact met mensen in ontwikkelingslanden. Onze verbondenheid met mensen die ver weg wonen wordt een persoonlijke ervaring. Wanneer je die verbondenheid gaat voelen, handen en voeten geeft, wordt dat in Zuid-Afrika 'Ubuntu' genoemd.

Binnen de Bavelse gemeenschap heeft een aantal mensen zich verbonden in een groep met de naam Ubuntu. Deze stichting heeft als doel kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, waar Bavelse mensen bij betrokken zijn, te ondersteunen. Dit gebeurt onder meer door fondsenwerving. Stichting Ubuntu begint dus zelf geen nieuwe projecten, maar wil de projecten die er al zijn ondersteunen. Ubuntu zet in op de verbondenheid met mensen in ontwikkelingslanden, maar ook op de verbondenheid van mensen in Bavel met elkaar.

Werkwijze

Ubuntu kiest altijd één project uit dat zij ondersteunt. Tegen de tijd dat zij dit project afrondt, komt er een oproep voor het indienen van een nieuw project in de lokale media.
Voor projecten die aan de volgende vijf criteria voldoen, kan een aanvraag tot ondersteuning worden ingediend:

1. Het betreffende project vindt plaats in een ontwikkelingsland
2. Het is kleinschalig opgezet
3. De lokale bevolking ondersteunt het project en is bij de uitvoering betrokken
4. De aanvrager komt uit Bavel
5. Het project is afgebakend, het heeft een begin en een eind

Om de aanvraag te kunnen beoordelen heeft Ubuntu informatie nodig over de aanvrager, het project en de financiële onderbouwing ervan. Uit de ingediende aanvragen kiest Ubuntu een project. Vervolgens wordt aan het gekozen project extra bekendheid gegeven, samen met betrokken Bavelse inwoners, verenigingen en bedrijven. Tijdens hun activiteiten en festiviteiten tracht Ubuntu financiële middelen te verwerven ten behoeve van het project.