Sichting Ubuntu Bavel zoekt nieuw project

Stichting Ubuntu Bavel ondersteunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, waar Bavelse mensen bij betrokken zijn. Dit gebeurt onder meer door fondsenwerving. De stichting begint zelf geen nieuwe projecten, maar ondersteunt projecten die er al zijn. Zij zet in op de verbondenheid met mensen in ontwikkelingslanden, maar ook op de verbondenheid van mensen in Bavel met elkaar.

De afgelopen twee jaar heeft Ubuntu de Bavelse Marianne en Roel Meijers van Stichting Harambee Holland geholpen geld in te zamelen voor het bouwen en inrichten van vier nieuwe klaslokalen voor een basisschool in Kimilili, Kenia. Met o.a. een KVO boekenverkoop, een sponsorloop door de basisscholen, een benefietconcert bij de Tussenpauz, acties in onze stands tijdens Bavel Anno en de Avondvierdaagse, collectes en spontane giften brachten betrokken, enthousiaste inwoners van Bavel een grote som geld bij elkaar. Het exacte bedrag maakt Stichting Ubuntu binnenkort bekend.

Nu de fondsenwerving voor Harambee Holland afloopt, zoekt Stichting Ubuntu een nieuw project. Komt u uit Bavel, ondersteunt u een kleinschalig project in een ontwikkelingsland, wordt de lokale bevolking bij de uitvoering betrokken en is het een afgebakend project met een begin en een eind? Dan kunt u uw project vóór 1 augustus a.s. aanmelden bij Stichting Ubuntu via het contactformulier op www.ubuntu-bavel.nl. Ook voor vragen en nadere informatie kunt u op deze website terecht. Medio september maakt Ubuntu bekend welk project zij gaat ondersteunen.

Datum: 11 Juni 2013