Stichting Ubuntu

Stichting Ubuntu heeft als doel kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, waar Bavelse mensen bij betrokken zijn, te ondersteunen. Dit gebeurt onder meer door fondsenwerving. Zij begint dus zelf geen nieuwe projecten, maar wil de projecten die er al zijn ondersteunen. Ubuntu zet in op de verbondenheid met mensen in ontwikkelingslanden, maar ook op de verbondenheid van mensen in Bavel met elkaar.

Huidig project

Op dit moment steunt Ubuntu een project waar de Bavelse Wendy van Gestel aan verbonden is: Lwerudeso. Samen met Wendy en de Bavelse inwoners zetten wij ons in geld bij elkaar te krijgen voor het verbeteren van de gebrekkige energievoorziening van een school in Oeganda door middel van aansluiting op waterkrachtenergie.

Eet mee met het Goededoeldiner!

Op 7 april a.s. organiseert Vereniging GoedeDoelDiner samen met Stichting Ubuntu een diner voor maximaal 40 gasten in het sfeervolle restaurant Baroc van het Cingel College Breda. De kosten per persoon bedragen EUR 85,-. De opbrengst na inkoop komt ten goede aan het project Lwerudeso in Oeganda waar de Bavelse Wendy van Gestel zich voor inzet.